نوشته‌ها

تخته و چهار تراش1

تخته چهار تراش و دو تراش ایرانی و روسی

/
چهار تراش چیست ؟ چوب درختان بدون گره را به شکل مربع و یا م…