نوشته‌ها

جک عراقی1

جک عراقی

/
جک ساختمانی در سقف های کامپوزیت ، سقف های دال و تیر ، سقف ها…