نوشته‌ها

سولجر1

سولجر

/
سولجر چیست؟ سولجر در قالب بندی دیوارها به عنوان پشت بند عمودی و در کفر…